Photo Voice – Glas putem fotografije

U okviru projekta “Sve za prava. Ljudska prava”, koji za cilj ima zagovarati edukacije o ljudskim pravima te podići razinu svijesti kod mladih o važnosti njegovanja i prakticiranja istih, PRONI Centar za socijalno podučavanje u suradnji s mladima iz Vukovara pripremio je izložbu na temu migracija.

Mladi iz Vukovara sudjelovali su u aktivnosti “Photo Voice – Glas putem fotografije” te su kamerama zabilježili svoja razmišljanja i osjećaje povezane s tom temom.

Fotografije i tekst koji ih prati predstaviti će se javnosti u obliku izložbe, u petak 8. veljače u 12 sati, u holu Golubica mall-a te će biti dostupna posjetiteljima tržnog centra do ponedjeljka 11. veljače.

Izložba fotografija dostupna je i u digitalnom obliku putem on-line komunikacijskih kanala kako bi poruka mladih dospjela do što većeg broja građana.