Portal za pretragu stipendija

Stipendije su oblik financijske pomoći koji se dodjeljuje pojedincima za potrebe njihova obrazovanja, profesionalnog usavršavanja ili istraživanja. Stipendije se dodjeljuju na temelju akademskog uspjeha, posebnih talenata (sport, izvedbene umjetnosti), socijalnog statusa ili pripadnosti određenoj društvenoj ili etničkoj skupini.

PORTAL stipendije.info

Institut za razvoj obrazovanja, nevladina i neprofitna udruga građana, pokrenuo je i održava portal Stipendije.info od 30.rujna 2005. godine.

Portal Stipendije.info pokrenuli su jer vjeruju da stipendije: 

  • osiguravaju jednake obrazovne mogućnosti svim pojedincima
  • otklanjaju prepreke u pristupu visokom obrazovanju za ranjive pojedince i skupine (osobe i obitelji s niskim primanjima, osobe s invaliditetom i pripadnici manjinskih skupina)
  • utječu na povećanje broja visoko obrazovanih i konkurentnost društva
  • povećavaju prilike za akademsku mobilnost

Pružanjem informacija o stipendijama kroz portal Stipendije.info žele: 

  • Informirati veći broj ljudi o dostupnim stipendijama
  • Povećati pristup visokom obrazovanju i olakšati studiranje u Hrvatskoj
  • Povećati prilike za studiranje u inozemstvu
  • Ukazati na nedostatak stipendijskih potpora za ranjive skupine i utjecati na povećanje broja stipendija za potrebite i ranjive studente/ice
  • Potaknuti javni, privatni i gospodarski sektor da kroz stipendije ulaže u izvrsne, potrebite i ranjive studente/ice
  • Pridonijeti većoj transparentnosti natječaja za stipendije