Poziv na radionicu “Neverbalna komunikacija”

Znate li što sve podrazumijevamo pod neverbalnu komunikaciju i koliko nam je ona bitna u razgovoru?

Neverbalni signali ili ponašanja predstavljaju komunikaciju bez riječi jer u ovom slučaju komunicirate tijelom – u fokusu su položaj tijela, facijalna ekspresija, pokreti ruke, geste, kontakt očima, stav i ton vašeg glasa, napetost u mišićima i način na koji dišete. Sve navedeno mnogo više govori  o osjećajima nego što će riječi ikad moći te pokazuje da je neverbalna komunikacija izuzetno važna u izgradnji naših odnosa.

Znate li da istraživanja pokazuju da neverbalni znakovi djeluju na nas pet puta jače od verbalnih?

To dovoljno govori o važnosti neverbalne komunikacije i daje odgovor na pitanje zašto je potrebno vježbati i promišljati o neverbalnoj komunikaciji.

A kada obratimo pažnju na neverbalnu komunikaciju i uskladimo je sa verbalnom to rezultira dobrom komunikacijom i olakšava sugovorniku „primanje“ poruke. To znači da naše riječi i držanje tijela trebaju biti u skladu s našim emocijama i stavovima. Neverbalna komunikacija treba pojačati izgovoreni sadržaj, a ne pružati kontradiktorne informacije jer ako govorimo jednu stvar a sasvim drugu iskazujemo neverbalnom komunikacijom sugovornik će pomisliti da smo neiskreni.

Odlučimo li raditi na razvijanju sposobnosti za razumijevanje drugih i korištenju neverbalnih signala to će doprinijeti uspostavljanju bolje veze s drugima, boljem i točnijem izražavanju mišljenja, suočavanju s izazovnim situacijama i  građenju boljih odnosa kod kuće i na poslu.

Ako želite vježbati neverbalnu komunikaciju i općenito poboljšati svoje komunikacijske vještine još uvijek se možete prijaviti na našu radionicu (prijavnicu možete preuzeti ovdje te je popunjenu vratiti na e-mail: udruga.zena@vukovar.tcloud.hr)

Za više informacija o radionici možete nas kontaktirati na broj telefona: 032/421-191.

Nakon popunjenja slobodnih mjesta sve prijavljene osobe dobit će obavijest o vremenu  i načinu održavanja radionice.

Radionice su namijenjene dugotrajno nezaposlenim osobama (dugotrajno nezaposlene osobe su mladi do 29 koji su nezaposleni iznad 6 mjeseci te osobe starije od 30 koje su nezaposlene iznad 12 mjeseci) kako bi radom na razvoju mekih vještina, posebice komunikacijskih vještina, potakli da aktivnije sudjeluju na tržištu rada postali konkurentniji na tržištu rada.

Osim na području Vukovarsko-srijemske županije na navedenu radionicu možete se prijaviti i ako ste sa područja idućih županija:

– Ako ste sa područja Osječko-baranjske županije na radionicu se možete prijaviti Mirovnoj grupi Oaza Beli Manastir na email udruge  oaza_bm@yahoo.com

– Ako ste sa područja Požeško-slavonske županije na radionicu se možete prijaviti Centru za podršku i razvoj civilnog društva Delfin iz Pakraca na email udruge delfin.zamir@gmail.com

– Ako ste sa područja Virovitičko-podravske županije na radionicu se možete prijaviti S.O.S. Virovitica na email udruge sos.vt@email.t-com.hr

Projekt Nova znanja-nove prilike, iz poziva „Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina„ UP.02.1.1.06. provodi Udruga žena Vukovar sa partnerima Mirovna grupa Oaza Beli Manastir, Centar za podršku i razvoj civilnog društva Delfin te S.O.S. – savjetovanje, osnaživanje, suradnja a financiran je sredstvima Europske unije u okviru Operativnog programa učinkoviti ljuski potencijali 2014.-2020. iz sredstava Europskog socijalnog fonda u 100% iznosu.