Prava potrošača

Prava potrošača sve se intenzivnije i detaljnije štite, ali mnogi od nas nisu upoznati sa svakim pravom koji nam je na raspolaganju.

Zaštita potrošača je pravno područje koje se bavi zaštitom osnovnih prava građana u ulozi potrošača u najrazličitijim poslovima u kojima pribavljaju proizvode i usluge na tržištu. Prava potrošača regulirana su pripadnim zakonskim odredbama kroz reguliranje poštenog tržišnog natjecanja. Zakoni su oblikovani kako bi se zaštitilo potrošače od nepoštene i agresivne poslovne prakse, i ujedno zaštitilo od nelojalne konkurencije one tvrtke koje prema potrošačima posluju pošteno.

U Republici Hrvatskoj područje zaštite potrošača regulirano je prvenstveno Zakonom o zaštiti potrošačaZakonom se uređuje zaštita osnovnih prava potrošača pri kupnji proizvoda i usluga, kao i pri drugim oblicima stjecanja proizvoda i usluga na tržištu, i to:
1. pravo na zaštitu gospodarskih interesa potrošača,
2. pravo na zaštitu od opasnosti za život, zdravlje i imovinu,
3. pravo na pravnu zaštitu potrošača,
4. pravo na informiranje i edukaciju potrošača,
5. pravo na udruživanje potrošača u svrhu zaštite njihovih interesa,
6. pravo na predstavljanje potrošača i sudjelovanje predstavnika potrošača u radu tijela koja rješavaju pitanja od njihova interesa.

Važnu ulogu u podizanju razine svijesti potrošača u Republici Hrvatskoj imaju udruge za zaštitu potrošača. U sklopu projekta  „Savjetovanje potrošača“ Ministarstvo gospodarstva financira regionalna savjetovališta koja djeluju pri udrugama za zaštitu potrošača u Zagrebu, Osijeku, Splitu i Puli.

Savjetovališta pružaju:

– Informacije o potrošačkim pravima i koje zakonske odredbe vas štite
– Pravne savjete i stručno vođenje postupka reklamacije proizvoda ili usluga u svim fazama
– Upute kome se obratiti, tko je odgovoran i nadležan za rješavanje potrošačkog spora
– Edukacije potrošača u svrhu preventivne zaštite njihovih prava (tiskani edukativni materijali, predavanja ciljnim skupinama, seminari, radionice, kampanje i projekti)

Imate pravo na besplatan savjet i pomoć putem jedinstvenog potrošačkog broja 072/414-414, e-poštom ili osobnim dolaskom u neko od Savjetovališta za zaštitu potrošača.