Prava putnika u željezničkom prijevozu, posebice za osobe s invaliditetom ili smanjenom pokretljivošću

Osobe s invaliditetom ili smanjenom pokretljivošću, imaju pravo da im putovanje vlakom, bude omogućeno kao i drugim putnicima u željezničkom prijevozu.
  • Pri kupnji karte prodavatelj im mora pružiti informacije o putovanju koje propisuje Uredba 1371/2007  te informacije o posebnim mogućnostima koje su im dostupne u vlaku.
  • Imaju pravo na besplatnu pomoć na željezničkim kolodvorima, u vlaku za vrijeme vožnje te prilikom ulaska u vlak i izlaska iz vlaka
  • Prijevoz im ne smije nikako biti uskraćen zbog invaliditeta ili smanjene pokretljivosti
Ukoliko trebate pomoć i podršku pri prijevozu vlakom, potrebno je o tome obavijestite HŽ Putnički prijevoz ili HŽ Infrastrukturu najmanje 48 sati prije namjeravanog putovanja.
– Više informacija saznaj ovdje. 
Također ističemo i važne informacije vezane za popust istaknute na službenoj stranici HŽ-a. 
  • Osoba s invaliditetom

Korisnici: osoba s invaliditetom
Opseg popusta: četiri putovanja u odlasku i povratku na godinu uz 75 % popusta u 1. ili 2. razredu putničkog i brzog vlaka
Osnova za popust:objava za povlašteni prijevoz željeznicom i brodom za osobe s invaliditetom koju izdaje nadležno upravno tijelo.  Objava vrijedi 60 dana od dana ispostavljanja.

  • Pratitelj osobe s invaliditetom

Korisnici: pratitelj osobe s invaliditetom
Opseg popusta: 100 % popusta u 1. ili 2. razredu putničkog i brzog vlaka
Osnova za popust: objava za besplatni prijevoz pratitelja osobe s invaliditetom željeznicom i brodom izdaje nadležno upravno tijelo. Objava vrijedi do datuma koji je naveden na objavi osobe s invaliditetom koju prati pratitelj.

 

Izvor: