Pravilno pisanje e-mailova

Napisati dobar e-mail na prvu ne djeluje zahtjevno, no mnogi imaju problema sa sadržajem elektronske pošte koju trebaju poslati profesorima, institucijama ili poslodavcima. Kakav treba biti uvod, koliko dug, koji je pristojan pozdrav i koliko uopće riječi treba sadržavati e-mail, a da ne bude prenaporan za čitanje?

1. Napišite jasan naziv e-maila

Budite direktni i jasni kod prijave za posao ili slanja e-mailu profesoru. Najjednostavniji primjer naziva je: “Prijava na oglas za posao novinara, Marko Markić” ili “Marko Markić – tema za seminar”.

2. Uputite svoj e-mail pravoj osobi

Oslovljavanje sa “Poštovana/Poštovani” zvuči kao da se nismo ni potrudili pogledati tko je osoba kojoj se javljamo na oglas. Pokušajte saznati ime osobe koja radi u ljudskim potencijalima tvrtke kojoj se javljate za posao.

3. Bazirajte se na ono što možete dati svom poslodavcu, pokažite zainteresiranost

Možete imati stotinu vrlina i sve ih istaknuti u životopisu, ali to nije ono što je bitno svakom poslodavcu. Istaknite one vrline koje su interesantne i potrebne vašem potencijalnom poslodavcu. U samom uvodu svoje molbe za posao direktno napišite ono što vi možete donijeti tvrtki. Proučite čime se tvrtka bavi te im pokažite da nešto o njima već znate.

4. Naglasite prilog

Životopis i ostale dokumente stavite u prilog i svakako naglasite u e-mailu popratni sadržaj kako ga primatelj ne bi previdio.

5. Javite se na oglas čim ga vidite

Najbolje je javiti se na oglas u roku od 72 sata od objave jer poslodavci odmah kreću s pregledavanjem životopisa koji im pristižu, a nakon nekog vremena postanu pretrpani ili već odaberu nekoliko ljudi koji odgovaraju svojim kvalifikacijama i zovu ih na razgovor.

6. E-mail završite pozdravom i vašim potpisom

E-mail završite sa pozdravom i vašim potpisom.