Predsjednički izbori-odgovori na najčešća pitanja

Izbor za predsjednika Republike Hrvatske održavaju se, u pravilu, svakih pet godina, koliko traje jedan mandat predsjedniku Republike. Izbore raspisuje Vlada Republike Hrvatske u roku koji omogućava da se oni obave najmanje 30 dana, a najviše 60 dana prije isteka mandata trenutnom predsjedniku Republike.

Predsjednik Republike, bez obzira da li na izborima sudjeluje jedan ili više kandidata, bira se većinom glasova svih birača koji su glasovali. Ako niti jedan kandidat ne dobije takvu većinu u prvom krugu, izbor se ponavlja nakon 14 dana (drugi krug). U drugom krugu izabran je kandidat koji dobije najveći broj glasova birača koji su glasovali. Ako kandidati dobiju isti broj glasova, izbor se još jednom ponavlja.

Predsjednički izbori održali su se 22.prosinca 2019., a drugi krug predsjedničkih izbora, održavati će se 5. siječnja 2020.

Donosimo vam odgovore na neka od načešćih pitanja koja vas mogu zanimati kao birača (pogotovo ako prvi put izlazite na izbore).

 

Tko ima pravo birati na predsjedničkim izborima (aktivno biračko pravo)?

Predsjednika Republike Hrvatske biraju hrvatski državljani s navršenih 18 godina, na neposrednim izborima tajnim glasovanjem na vrijeme od 5 godina.

 

Kako se na biračkom mjestu utvrđuje identitet birača?

Svaki birač koji želi pristupiti glasovanju na biračkom mjestu mora se prethodno identificirati u pravilu pomoću osobne iskaznice ili putovnice, a iznimno uz predočenje vozačke dozvole odnosno druge javne isprave s fotografijom temeljem koje se nedvojbeno može utvrditi identitet birača.

 

Što ako birač nije upisan u izvadak iz popisa birača?

Ako birač na dan izbora pristupi glasovanju na biračkom mjestu određenom prema njegovom prebivalištu, a birački odbor utvrdi da birač nije naveden u izvatku iz popisa birača za to biračko mjesto, predsjednik biračkog odbora neće mu dozvoliti glasovanje, već će ga uputiti u najbliži ured državne uprave gdje može pribaviti potvrdu za glasovanje (tzv. plava potvrda kojom birač dokazuje svoje biračko pravo na tom biračkom mjestu). Nakon što pribavi potvrdu za glasovanje, birač se može vratiti na svoje biračko mjesto, predati potvrdu za glasovanje biračkom odboru te ostvariti svoje biračko pravo odnosno glasovati.

 

Kako se obavlja glasovanje?

Glasovanje se obavlja osobno, glasačkim listićem.

Glasuje se samo za kandidate navedene na glasačkom listiću.

Glasački listić popunjava se tako da se zaokružuje redni broj ispred imena kandidata za kojeg se glasuje.

 

Kada je glasački listić nevažeći?

Nevažećim glasačkim listićem smatra se:

nepopunjeni glasački listić

glasački listić koji je tako popunjen da se ne može sa sigurnošću utvrditi za kojeg je kandidata birač glasovao

glasački listić na kojem je birač glasovao za dva ili više kandidata.