Predstavljamo: Policijska uprava Vukovarsko-srijemska

U sklopu “VuMi 8” – Dana informiranja mladih Vukovar udruge i institucije putem on-line predstavljanja će nas upoznati sa svojim radom u cilju podizanja razine informiranosti mladih o mogućnostima i izborima koji im se nude.
Danas predstavljamo Policijsku upravu Vukovarsko-srijemsku.

Pročitajte što su oni rekli o mogućnosti uključivanja mladih u njihove programe i aktivnosti:

Ukratko se predstavite (tko ste, što radite?)

Policijski službenik za prevenciju.

Prevencija kriminaliteta u sustavu rada policije ima vrlo visoki značaj jer doprinosi zaštiti temeljnih vrijednosti propisanih Ustavom i zakonima Republike Hrvatske.  Sustavno provođena prevencija kriminaliteta na lokalnoj razini stvara važnu osnovnu pretpostavku za naknadno smanjivanje uzroka kriminaliteta i prilika za izvođenje kaznenih djela. U kreiranju, provedbi i održavanju mjera prevencije kriminaliteta, policijski službenici surađuju sa zajednicom u cjelini, državnim i lokalnim tijelima, organizacijama civilnog društva, privatnim sektorom, građanima, medijima, međunarodnim organizacijama i svim društvenim subjektima koji mogu doprinijeti sigurnosti zajednice i pojedinca.

Čime se trenutno bavite i što nudite mladima?

Policijski službenici za prevenciju sudjeluju u provedbi više tematski različitih nacionalnih i lokalnih preventivnih projekata od kojih su pojedini projekti primarno usmjereni na zaštitu djece i mladih i to iz područja prevencije nasilja, ovisnosti, zaštite djece i mladih u pogledu sigurnijeg korištenja suvremenim tehnologijama, trgovanja ženama i djevojkama u svrhu seksualnog iskorištavanja, stradavanja djece u cestovnom prometu i drugim preventivnim aktivnostima.

Mogu li se mladi uključiti u vaš rad, i ako da, kako?

U provedbi mjera prevencije kriminaliteta, naglašena je svakako potreba uključivanja mladih ljudi u iste te je shodno tome policijskim službenicima za prevenciju  iznimno važna podrška mladih. Neposredno uključivanje mladih te njihovo upoznavanje s radom policijskih službenika omogućeno je kroz sudjelovanje u aktualnim projektnim aktivnostima policije.

Čime se možete pohvaliti – primjer dobre prakse rada s mladima?

Neki od projekata na koje smo posebno ponosni i koji su kroz godine provedbe pokazali se posebno uspješnima na našem području su projekt „Zdrav za 5“, usmjeren na prevenciju ovisnosti te kampanja „Živim život bez nasilja“, za koju je kampanju MUP RH na popularnoj društvenoj mreži Facebook otvorilo i stranicu, putem koje se redovito predstavljaju aktivnosti iz kampanje.

Koja vam je najveća prepreka u radu s mladima?

Zasada nismo prepoznali prepreke u radu s mladima. Naše  aktivnosti u pravilu za cilj imaju učiniti mladima dostupne informacije, savjete i upute koje im mogu pomoći u prepoznavanju rizičnih situacija i razvijanju mehanizama samozaštite.

Što biste poručili mladima našega grada?

Vjerujemo kako u vama možemo naći pouzdanog partnera, štovatelja i zagovornika  sigurnog i mirnog okruženja te zdravog života.

Možemo li vaš rad pratiti putem društvenih mreža i kako vas mladi mogu kontaktirati?

Rad policijskih službenika javnost može pratiti putem web stranice MUP-a RH kao i PU vukovarsko-srijemske, pojedinih stranica na društvenoj mreži Facebook a dostupni smo i na naš broj telefona 032/342-289 (policijske službenice za prevenciju) te putem e-adrese vukovarsko-srijemska@policija.hr.

 

VuMi podržava: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Vukovarsko-srijemska županija te Grad Vukovar.