Predstavljamo: Volonterski centar Vukovar

U sklopu “VuMi 8” – Dana informiranja mladih Vukovar udruge i institucije putem on-line predstavljanja će nas upoznati sa svojim radom u cilju podizanja razine informiranosti mladih o mogućnostima i izborima koji im se nude.
Danas predstavljamo Volonterski centar Vukovar, PRONI Centar za socijalno podučavanje.

Pročitajte što su oni rekli o mogućnosti uključivanja mladih u njihove programe i aktivnosti:

Ukratko se predstavite (tko ste, što radite?)

Volonterski centar Vukovar, program je PRONI Centra za socijalno podučavanje, a ima za cilj doprinijeti sustavnom razvoju volonterstva na području Vukovarsko-srijemske županije.

Ovaj program osmišljen je kao poveznica između volontera i organizatora volontiranja pa tako ima i ključnu ulogu u motiviranju i poticanju istih na uključivanje i razvoj volonterskih aktivnosti i programa, odnosno ulogu u podizanju kvalitete volontiranja i provedbe volonterskih programa te vrednovanja volontera kroz obrazovne aktivnosti.

Pored svega Volonterski centar Vukovar organizator je dodjele Godišnje volonterske nagrade za područje grada Vukovara.

Čime se trenutno bavite i što nudite mladima?

Volonterski centar Vukovar redovito provodi informativnu kampanju te na taj način putem Web i Facebook stranice promovira volonterstvo i mogućnosti volontiranja, najviše na području lokalne zajednice. Također, u okviru programa, provodimo obrazovne aktivnosti iz područja volonterstva te organiziramo volonterske akcije u koje se mladi mogu uključiti.

Mogu li se mladi uključiti u vaš rad, i ako da, kako?

Mladi, kao i ostali zainteresirani građani, mogu se uključiti u promociju volonterstva, odnosno sami u ulozi volontera sudjelovati u volonterskim akcijama i programima od strane udruga i ustanova – organizatora volontiranja. Gdje i na koji način mogu sudjelovati, najlakše je saznati putem Web i Facebook stranice Volonterskog centra Vukovar ili od naših djelatnika putem telefona 032/450-107 ili osobno u prostoru udruge – 204.vukovarske brigade 43.

Čime se možete pohvaliti – primjer dobre prakse rada s mladima?

Organizacija volonterskih akcija u suradnji s odgojno-obrazovnim ustanovama te udrugama mladih najznačajniji je primjer dobre prakse rada s mladima, budući da se na taj način dodatno potiču mladi na aktivizam u lokalnoj zajednici te razvija svijest o doprinosu svakog pojedinca.

Koja vam je najveća prepreka u radu s mladima?

Budući da je program Volonterskog centra Vukovar specifičan i usmjeren je prema svim građanima, kao takav nema posebnih prepreka. Ipak, u radu s mladima, njihova motivacija koja je usko povezana i s nedovoljnom informiranošću, mogla bi se izdvojiti kao jedna od eventualnih prepreka i poteškoća šireg uključivanja mladih.

Što biste poručili mladima našega grada?

Svaki pojedinac je važan, svatko ima neka znanja, vještine i sposobnosti koje može usmjeriti ka razvoju zajednice. Volontiranje je upravo jedan od najboljih načina kroz kojeg pojedinac može doprinijeti tom razvoju, ali i daljnjem osobnom napredovanju.

Možemo li vaš rad pratiti putem društvenih mreža i kako vas mladi mogu kontaktirati?

Web stranica: www.volonterski-vu.proni.hr

Facebook stranica: Volonterski Centar Vukovar

Tel: 032/450-106

 

VuMi podržava: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Vukovarsko-srijemska županija te Grad Vukovar.