Prijavi se na edukacije za slikare “Slikam, učim, družim se online”

Europski dom Vukovar u okviru projekta SKVIK – Stvaramo kulturu virtualno i kreativno, provodi besplatne profesionalne edukacije za slikare naziva „Slikam, učim, družim se online“ koji će voditi najistaknutiji akademski slikar u Hrvatskoj koji je otvorio vrata Europe, Zoran Šimunović.
Obuka će se provoditi online za osobe mlađe od 25 koji žele usavršiti tehnike slikarstva.
Zainteresirani za sudjelovanje trebaju poslati svoje podatke (ime, prezime, datum rođenja) na: skvik@edvu.hr

RASPORED ZA POLAZNIKE DO 25 GODINA, od 18:00h:
15.09.2021. – Upoznavanje s polaznicima, predstavljanje projekta i uvod u crtež (crtanje osnovnih predmeta, kompozicija, svjetlo-sjena)
27.09.2021. – Upoznavanje sa slikarstvom i slikarskim tehnikama kroz osnove slikarstva i uvod u slikarstvo (slikanje osnovnih predmeta, kompozicija)
5.10. 2021. – Odabir vlastitih tema, njihova realizacija te evaluacija samih djela
20.10.2021. – Pejzaž u slikarstvu (slikanje prirode, analiza prostora, odnosi veličina, kompozicija, realizacija, analiza)
4.11.2021. – Mrtva priroda (odabir predmeta, kompozicija, realizacija, analiza)
22.11.2021. – Autoportret (realizacija, kolorit, analiza)
2.12.2021. – Apstraktna umjetnost (odabir teme, analiza teme, reduciranje teme na osnovne parametre, realizacija, analiza)
9.12.2021.- Ponavljanje usvojenog gradiva kroz sve medije (stupanj kreativnosti, uočavanje problema, analiza edukacije)