Prije početka stručnog osposobljavanja: Odjaviti se s porezne kartice roditelja!

Budući da je novčana pomoć koju primaju polaznici stručnog osposobljavanja neoporezivi primitak, često kod korisnika i budućih korisnika dolazi do dileme: moraju li se ili ne odjaviti s porezne kartice roditelja, odnosno, smiju li ostati porezna olakšica svojim roditeljima. Ekipa srednja.hr istražila je ovu dilemu i obratila se Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i Poreznoj upravi, a tekst prenosimo u cijelosti.

Iako primitak koji ostvarujete na stručnom osposobljavanju za rad nije oporeziv, da, morate se prije ulaska u mjeru odjaviti s porezne kartice roditelja, kako nam kažu iz Zavoda za zapošljavanje.

One koji to ne učine, čekaju određene sankcije, pa bi vaši roditelji u sljedećoj kalendarskoj godini mogli dobiti ‘čestitku’ s iznosom kazne od nekoliko tisuća kuna. Naime, Zakonom o porezu na dohodak propisano je da se uzdržavanim članovima uže obitelji i uzdržavanom djecom smatraju fizičke osobe čiji oporezivi primici, primici na koje se ne plaća porez i drugi primici koji se u smislu toga Zakona ne smatraju dohotkom, ne prelaze iznos od 15.000 kuna na godišnjoj razini izračunan kao šesterostruki iznos osnovice osobnog odbitka.

Tumačenje Porezne uprave o funkcioniranju osobnih odbitaka prenosimo vam u cijelosti.

– Ako u tijeku poreznog razdoblja uzdržavani član za kojeg porezni obveznik u istom poreznom razdoblju koristi dio osobnog odbitka prema članku 14. stavku 4. toga Zakona ostvari primitke iz stavka 1. toga članka u iznosu većem od 15.000,00 kuna godišnje, porezni obveznik koji je po toj osnovi koristio osobni odbitak obvezan je podnijeti godišnju poreznu prijavu ili će se izvršiti poseban postupak utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak.

U tom slučaju, porezni obveznik nema pravo u godišnjoj poreznoj prijavi ili posebnom postupku utvrđivanja godišnjeg poreza koristiti osobni odbitak za tog uzdržavanog člana, a uzdržavani član koji je ostvario oporezive primitke od kojih se prema članku 5. toga Zakona utvrđuje dohodak može, u skladu s ovim Zakonom, u navedenim postupcima godišnjeg obračuna koristiti osobni odbitak iz članka 14. ovoga Zakona.

Ako u tijeku poreznog razdoblja uzdržavani član za kojeg porezni obveznik u istom poreznom razdoblju koristi dio osobnog odbitka prema članku 14. stavku 4. toga Zakona ostvari primitke iz stavka 1. toga članka, u godišnjem iznosu od 15.000,00 kuna ili manjem, godišnju poreznu prijavu za to porezno razdoblje može podnijeti, odnosno bit će obuhvaćen posebnim postupkom utvrđivanja godišnjeg poreza, u skladu s ovim Zakonom, i to: 1. porezni obveznik – uzdržavatelj po osnovi ostvarenog dohotka iz članka 5. toga Zakona i koristiti osobni odbitak za tog uzdržavanog člana i 2. porezni obveznik – uzdržavani član po osnovi ostvarenog dohotka iz članka 5. toga Zakona i koristiti pravo na osobni odbitak iz članaka 14. – 16. toga Zakona, objašnjenje je Porezne uprave.

 

Izvor: srednja.hr