Prilika nezaposlenima za naučiti strani jezik

Pučko otvoreno učilište Vinkovci nudi edukativnu priliku za nezaposlene:
Dočekaj proljeće sa znanjem 𝐞𝐧𝐠𝐥𝐞𝐬𝐤𝐨𝐠, 𝐧𝐣𝐞𝐦𝐚č𝐤𝐨𝐠 𝐢𝐥𝐢 𝐭𝐚𝐥𝐢𝐣𝐚𝐧𝐬𝐤𝐨𝐠 𝐣𝐞𝐳𝐢𝐤𝐚 na A2 razini i pripremi se za sezonu!

Potrebno je prijaviti se na dva mjesta:
a) 𝐬𝐯𝐨𝐦 𝐬𝐚𝐯𝐣𝐞𝐭𝐧𝐢𝐤𝐮 u lokalnom Zavodu za zapošljavanje;
b) 𝗽𝗼𝗽𝘂𝗻𝗶 𝐨𝐧𝐥𝐢𝐧𝐞 𝗽𝗿𝗶𝗷𝗮𝘃𝘂 𝐨𝐯𝐝𝐣𝐞: https://forms.gle/iGeM2635Uh6Mv76x9 .

  • Prijavi možeš pristupiti i mobitelom preko QR koda na slici (u objavi).

O početku programa odlučuje Zavod za zapošljavanje po popuni prijavnih lista.

𝐍𝐚𝐩𝐨𝐦𝐞𝐧𝐚 𝐳𝐚 𝐕𝐮𝐤𝐨𝐯𝐚𝐫𝐜𝐞: u područnom uredu Vukovar lista za njemački je već zatvorena, za engleski jezik se još možeš prijaviti do 16.11.