Prioriteti mladih u Europskoj uniji – Ispuni anketu!

Vijeće Europe provodi anketu za određivanje priopriteta svog Sektora mladih, od 2022. do 2023.

Vijeće Europe kroz svoj rad želi uspostaviti međunarodne standarde politika za mlade i rada s mladima u Europi. U anketi će sudjelovati građani iz ukupno 47 zemalja, članica Europske unije, a i šire. Sektor mladih Vijeća Europe kroz anketu želi saznati mišljenja predstavnika organizacija civilnoga društva, mladih aktivista i profesionalaca koji rade s mladima te općenito mladih ljudi.

Prioriteti u području mladih trenutno se definiraju za razdoblje od 2022. do 2023. godine. U anketi o prioritetima sektora mladih Vijeća Europe, svi zainteresirani mogu sudjelovati do subote (2. svibnja). Ako ste predstavnik organizacije koja se bavi mladima, anketku popunjavate na POVEZNICI. Ako ste mlada osoba, aktivist ili osoba koja radi s mladima, anketu možete popuniti OVDJE.