Pročitajte Vodič za prepoznavanje diskriminacije i doznajte…

📝 Najnovije istraživanje o diskriminaciji pokazalo je da 28% građana RH smatra da je bilo diskriminirano u posljednjih pet godina, kad je to smatralo 20% građana.
Porast može značiti da je diskriminacija raširenija nego ranije, ali i da se češće prepoznaje.
  • Pročitajte Vodič za prepoznavanje diskriminacije i doznajte:
➡ što je diskriminacija;
➡ kako ju prepoznati;
➡ kome se obratiti ako netko misli da je diskriminiran;
➡ koje su najčešće nejasnoće o diskriminaciji prisutne u javnosti i drugo.
Izvor: Agencija za mobilnost i programe EU