Projekt SIMS namijenjen studentima novinarstva

Centar za razvoj mladih u partnerstvu s udrugom Pragma raspisuje natječaj za sudjelovanje u projektu SIMS – Socijalna inkluzija mladih kroz Studentski.hr za 15 sveučilišnih prvostupnika novinarstva (studenata diplomskog studija novinarstva).

Obveza je uključenih studenata sudjelovati na Novinarskoj akademiji, odnosno na minimalno 7 od 10 jednodnevnih edukacija predviđenih Projektom, napisati četiri članka duljine od minimalno pet kartica teksta, namijenjenih povećanju vidljivosti i socijalnom isključivanju ranjivih skupina, koji će se premijerno objaviti na portalu Studentski.hr te sudjelovati na minimalno dvjema konzultacijama s članovima projektnog tima (predstavnicima udruge CERM) prije pisanja članaka za portal Studentski.hr.

Uključeni studenti educirat će se na Novinarskoj akademiji koja se organizira u sklopu Projekta, a koja obuhvaća predavanja i radionice za sljedeće teme:

 • utjecaj nezaposlenosti na mentalno zdravlje mladih
 • specifična problematika hrvatskog tržišta rada
 • novi pristupi medijskom izvještavanju
 • kreativno izvještavanje – kako sadržajem zainteresirati što širu publiku
 • mladi – primatelji naknada iz sustava socijalne skrbi središnje države i JLPS-a
 • mlade nezaposlene i neaktivne osobe
 • mlade osobe u riziku za razvoj ili koje se već nalaze u statusu nezaposlenosti i nepohađanja obrazovanja i osposobljavanja ili su rano napustili obrazovanje
 • mladi s problemima u ponašanju, s problemima mentalnog zdravlja  i  osamostaljivanja (separacija od roditelja).

Dodatna motivacija je naknada za angažman na Projektu koja će se isplatiti u bruto iznosu od 4372,73 kune (preko vlastitog studentskog ugovora).

Planirane edukacije, konzultacije i kreiranje članaka održat će se od ožujka do srpnja 2021. godine. Točni termini i rokovi naknadno će se definirati u dogovoru s predstavnicima CERM-a.

Prijave se zaprimaju na e-mail info@cerm.hr s naznakom Prijava za sudjelovanje u SIMS-u. Potrebno je priložiti:

 • potvrdu o stečenom akademskom nazivu (završen preddiplomski sveučilišni studij novinarstva)
 • životopis
 • motivacijsko pismo.
 • Prijave su otvorene do 15. veljače 2021. godine ili do popunjenja kapaciteta (ukupno 15 novinara koji ispunjavaju sve uvjete Natječaja).

   

   

  Izvor: studentski.hr