Pružanje pravne pomoći

Udruga za podršku žrtvama i svjedocima pruža BESPLATNU PRAVNU POMOĆ iz područja socijalnih prava, nasljednog prava, upravnog prava -upravni postupci, alimentacije, radnog prava i prava radnika, ugovora, zdravstveno pravo i dr.

Pružamo praktične informacije, pravne informacije i emocionalnu podršku svezi kaznenog/prekršajnog postupka, prava žrtve, oštećenika i svjedoka.

OBRATITE se za pomoć i informacije:
– Referentnom centru u Vukovaru na adresi Ljudevita Gaja 12 ili na telefon: 032/639-333 ili e-mail: rfc.vukovar@gmail.com
– Referentnom centru u Osijeku, Hrvatske Republike 43/1, 31000 Osijek ili na telefon: 031/779-419 ili e-mail: rfc.osijek@gmail.com

Izvor:  Udruga za podršku žrtvama i svjedocima