Raspisan natječaj za nagradu Fra Ma Fu za najbolje reportaže

Hrvatsko novinarsko društvo i Studijski institut za novinarstvo, kulturu i obrazovanje  raspisali su natječaj za dodjelu nagrade Fra Ma Fu za najbolje novinarske radove – reportaže obavljene u 2019. godini.

Pravo sudjelovanja imaju novinari i novinarke iz Hrvatske čije su reportaže objavljene  u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca prošle godine u novinama i na internetskim portalima.

Autore mogu predlagati pojedinci, uredništva, ogranci, zborovi i županijska vijeća HND-a, ocjenjivačka skupina i sami autori.

Rok za prijavu je do 1. rujna 2020. godine. Uz pisani prijedlog i biografiju autora, treba priložiti linkove i skenove kandidiranih tekstova ako su objavljeni u tiskanim izdanjima. Svaki autor ili autorica mogu sudjelovati samo s jednom reportažom.

Prijedlozi treba slati na mail adresu framafu.fest@gmail.com

Nagrađuje se u tri razine: prva, druga i treća nagrada. O nagradama odlučuje ocjenjivačk skupina  koju imenuje direkcija Fra Ma Fu festivala. Dobitnicima će  biti uručene na otvaranju 6. Fra Ma Fu festivala u Daruvaru, 2. listopada 2020. godine.

 

Izvor: Studijski institut za novinarstvo, kulturu u obrazovanje