Raspisan natječaj za stipendije za pripadnike romske manjine

Ministarstvo znanosti i obrazovanja raspisalo je natječaj za dodjelu stipendija za studente pripadnike romske nacionalne manjine upisane na sveučilišne, stručne i poslijediplomske studije na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj, za akademsku godinu 2020/2021.Mjesečni je iznos državne stipendije 1300 kuna i isplaćivat će se za razdoblje od listopada 2020. do srpnja 2021. godine, a da bi ostvarili pravo natjecanja za stipendiju uvjeti su sljedeći:

  • da su studenti hrvatski državljani ili da su državljani zemalja članica Europske unije s prijavljenim boravkom u Republici Hrvatskoj koji imaju odobren status stranca na stalnome boravku u Republici Hrvatskoj i osobe sukladno Zakonu o međunarodnoj i privremenoj zaštiti, što se dokazuje domovnicom, preslikom boravišne iskaznice ili odgovarajućom potvrdom koju izdaje nadležna policijska uprava
  • da imaju status studenta sveučilišnoga, stručnoga ili poslijediplomskoga studija na visokom učilištu u Republici Hrvatskoj, što se dokazuje obrascem za prijavu koji ovjerava visoko učilište
  • da imaju dokaz o pripadnosti romskoj nacionalnoj manjini, što se dokazuje preslikom rodnoga lista ili ispisa iz popisa birača
  • da izjavljuju da ne primaju drugu stipendiju iz javnih izvora (označava se na obrascu za prijavu).
Mogu se prijaviti i studenti s maksimalno dvije godine evidentiranoga zaostajanja/ponavljanja tijekom upisanoga studijskog programa i oni koji izvršavaju studijske obaveze sukladno propisima visokog učilišta kada su u pitanju studenti poslijediplomskih studija.Prijave na javni natječaj za dodjelu državnih stipendija za studente pripadnike romske nacionalne manjine podnose se od 1. listopada do 31. listopada 2020. godine, uključujući i 31. listopada. Kao datum podnošenja prijave uzimat će se datum poštanskoga pečata na poslanoj prijavi.

Više informacija moguće je pronaći na poveznici.
Izvor: informiraj.me