Rezultati istraživanja u okviru programa Prevenko

U okviru trogodišnjeg programa Prevenko koji se približio kraju, provedeno je ulazno i izlazno istraživanje o navikama i potrebama djece kada je riječ o četiri vrste ovisnosti koje su obrađene kroz ovaj program: alkohol, droge, kocka i nove tehnologije.

Ulazno istraživanje provedeno je 2020. godine s učenicima sedmih razreda osnovnih škola koje su partneri na projektu te je isto služilo kao polazna točka i baza za pripremu i provedbu obrazovnih aktivnosti, a koje su imale za cilj informirati djecu o posljedicama i štetnostima pomenutih ovisnosti.

S druge strane, završno istraživanje provedeno je 2022. godine s učenicima osmih razreda partnerskih škola koji su do tada već prošli dio programa u smislu radionica, edukativno-terenske posjete i vršnjačke kampanje.

Rezultati analize provedenih istraživanja pokazuju da, nakon tri godine, 21% više djece je osvijestilo štetnost droga, dok 8% više djece osviještava štetnost ovisnosti o novim tehnologijama. Iako podatak pokazuje povećanje razine svijesti, još uvijek 75% djece i dalje misli kako nove tehnologije nisu štetne ili ih uopće ne vidi kao ovisnost.

Kada je riječ o alkoholu, primjećuje se smanjenje broja djece koju ponekad privlači alkohol ali i povećanje onih koji ga ponekad konzumiraju. Obzirom da je izlazno istraživanje provedeno s godinu dana starijom djecom, pretpostavlja se da stariji učenici prisustvuju prigodama gdje im je alkohol dostupniji.

Pored toga, smanjenje od 30% djece koja misli da će ih društvo odbaciti ako ne piju alkohol, govori o spoznaji važnosti osobnog stava kada je riječ o odbijanju konzumiranja alkohola.

Primjećuje se kako na početku programa učenici sedmih razreda imaju više samopouzdanja koliko dovoljno poznaju teme ovisnosti. Međutim, u završnom istraživanje sa (sada) učenicima osmih razreda, koji su dobili određene informacije, primjećuje se da su i osvjestili koliko im manjka ovakvih informacija.

Podatak od 40% djece koja su rekla da se s prijateljima klade o nešto ukazao je na potrebu da se u tom uzrastu pokazuju i dokazuju u društvu te je tako, pored klađenja i kockanja, na radionicama obrađena i tema izazova na društvenim mrežama koji su sve prisutniji među njima, a u smislu “kockanja sa životom” jer mnogi od tih izazova djecu mogu dovesti i u životno ugroženu situaciju.

U konačnici, kada je riječ o novim tehnologijama, smanjio se  postotak djece koja provode do tri sata na internetu, ali se udvostručio broj onih koji provode do devet sati dnevno. Iako je uzeto obzir da se program provodio u vrijeme pandemije korona virusa te da su djeca na internetu boravila i zbog online nastave, ipak podatak od 53% učenika govori da to rade isključivo radi zabave.

Analiza ovih istraživanja ukazuje na određene pomake, koji možda nisu veliki ali su izuzetno značajni kada je riječ o ovim temama. Ipak, do takvog pomaka došlo je nakon trogodišnjeg rada s djecom koji uključuje i međusektorsku suradnju, što ukazuje na značaj kontinuiranog i sustavnog rada s više stručnih strana.