Info točke u ožujku donose ti više informacija o sigurnosti na internetu i kako se zaštiti od opasnosti, ali i kako se ponašati na internetu.

Posjeti naše Info točke u školama (Gimnazija Vukovar, Ekonomska škola Vukovar, Tehnička škola Nikole Tesle Vukovar i Srednja strukovna škola Marko Babić) i #informirajse.