Širenje osječkog Kampusa i pokretanje novih studijskih programa

Senat Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku donio je odluku da se čak sedam fakulteta preseli u novi Kampus, a osim toga pokreće se i pet novih studijskih programa.

Fakulteti koji se sele na Kampus su:

  • Pravni fakultet
  • Poljoprivredni fakultet
  • Prehrambeno-tehnološki fakultet
  • Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek
  • Ekonomski fakultet u Osijeku
  • Odjel za kulturologiju Sveučilišta u Osijeku
  • Umjetnička akademija u Osijeku

„Ova je odluka donesena sukladno planu da Sveučilišni kampus preraste u pravo središte akademskog života u Osijeku. Svim navedenim sastavnicama Sveučilište je zemljišta za gradnju budućih novih objekata te osiguravanja još kvalitetnijih prostora za izvedbu nastave i znanstvenoistraživačkih projekata, dodijelilo na korištenje bez naknade“, naglasio je rektor, prof. dr. sc. Željko Turkalj.

Članovi Senata prihvatili su ustroj i Elaborat o studijskom programu poslijediplomskog sveučilišnog studija Prehrambena tehnologija i nutricionizam na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu. Ovaj studij traje tri godine, a njegovim završetkom stječe se 180 ECTS bodova. Osim toga, prihvaćen je Elaborat studijskog programa preddiplomskog sveučilišnog studija Matematika i računarstvo na Odjelu za matematiku Sveučilišta u Osijeku. I ovaj studij traje tri godine, njegovim završetkom stječe se 180 ECTS bodova, a izvedba počinje od iduće akademske 2017./2018. godine.

Također, prihvaćeni su prijedlozi i elaborati studijskih programa tri nova diplomska sveučilišna studija na Umjetničkoj akademiji u Osijeku: Kostimografija (jednopredmetni i dvopredmetni), Scenografija (jednopredmetni i dvopredmetni) i Oblikovanje i tehnologija lutke (jednopredmetni i dvopredmetni). Sva tri studija traju po dvije godine, njihovim završetkom stječe se po 120 ECTS bodova, a izvedba počinje sljedeće akademske 2017./2018. godine.

Izvor: osijek031.com