Da li si ste do sada čuli ili koristili metodu photo voice?

Ako niste, informirajte se i uključite u istraživanje o potrebama i navikama mladih grada Vukovara.

“Photo Voice – Glas putem fotografije”, je metoda koja se koristi u participativnom istraživanju utemeljenom u zajednici radi dokumentiranja i odražavanja stvarnosti. To je osnažujući i fleksibilan proces koji kombinira fotografiju sa širokim društvenim djelovanjem i obično se koristi u područjima razvoja zajednice. Sudionici kroz svoju umjetnost donose nove uvide i perspektive koje podižu svijest o skrivenim ili previdjenim pitanjima i aspektima zajednice. Od sudionika se traži da izraze svoja stajališta ili predstavljaju svoje zajednice fotografiranjem scena koje ističu istraživačke teme.

Putem fotografije- Photo voice pozivamo mlade da iskažete svoj stav na pitanje „S kojim problemima se mladi susreću u Vukovaru?“ .

Prošetajte gradom i zabilježite svojim kamerama vaša razmišljanja i osjećaje povezane s ovom temom. Slikajte probleme na koje se surećete u gradu Vukovaru, koje probleme vidite i želite promjeniti.

Svoje fotografije mogu poslati maldi u dobi od 15-30 godina.

Slike i kratke komentare zašto baš to želite mjenjati i na koji način želite da se promjeni šaljite nam do 28.06.2020. na mail-a Info centar za mlade Vukovar: icm-vu@proni.hr ili putem naše službene facebok stranice u inbox.