Slušanje glazbe smanjuje fizičku bol

Slušanje glazbe pomaže ljudima da manje osjećaju bol, tvrdi nova studija provedena na Sveučilištu u Alberti. Glazba, dokazuju znanstvenici, smanjuje percepciju osjećaj boli, piše Mail Online.

Dr. Lisa Hartling, koja je vodila istraživački tim, provela je klinička ispitivanja na 42 djece u dobi od tri do 11 godina koja su se oporavljala od operativnog zahvata. Dok su bila hospitalizirana, neka su djeca slušala glazbu, a druga skupina djece nije bila pod tim tretmanom.

Znanstvenici su tijekom ispitivanja pratili tjeskobu, mjerili razinu boli, otkucaje srca, uspoređivali razinu zadovoljstva roditelja te zadovoljstvo razinom zdravstvenih usluga.

‘Uspjeli smo pronaći razliku jer su djeca koja su slušala glazbu osjećala manje boli nakon zahvata’, kaže dr. Hartling koja tvrdi da je njihov zaključak važan budući da jednostavna intervencija može olakšati oporavljanje.