Stipendije Sveučilišta Libertas

Sveučilište Libertas u akademskoj godini 2017/2018. osiguralo je stipendijski fond u visini od 500.000,00 kn za stipendiranje školarina studenata Libertasa na sveučilišnim i stručnim studijima preddiplomske razine.
Stipendije pokrivaju cjelokupne troškove ili dio troškova odabranog studijskog programa na Libertasu, te na taj način Libertas realizira svoju društvenu odgovornost koja nas obvezuje da pomognemo u razvoju talenata mladih i nadarenih osoba koje zbog raznih razloga nisu u mogućnosti osigurati si školovanje.
Pravo natjecanja imaju državljani Republike Hrvatske odnosno osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj. Uz prijavu na natječaj za dodjelu stipendija iz stipendijskog fonda Libertas potrebno je priložiti:

 1. Zamolbu (motivacijsko pismo)
 2. Presliku osobne iskaznice (za učenike završnih razreda srednjih škola)
 3. Domovnicu (za učenike završnih razreda srednjih škola)
 4. Potvrdu o prebivalištu (za učenike završnih razreda srednjih škola)
 5. Svjedodžbu ili potvrdu srednje škole o postignutom prosjeku ocjena (za učenike završnih razreda srednjih škola)
 6. Ovjereni prijepis ocjena izdan od strane Studentske referade (za postojeće studente Libertasa)
 7. Potvrdu temeljem koje kandidat dokazuje svoj uspjeh ili sudjelovanje na županijskom, državnom i/ili međunarodnom natjecanju (za učenike završnih razreda srednjih škola)
 8. Potvrdu temeljem kojeg kandidat dokazuje upis u Registar kategoriziranih sportaša koji ustrojava i vodi Hrvatski olimpijski odbor, Hrvatski paraolimpijski odbor, odnosno Hrvatski sportski savez gluhih (za učenike završnih razreda srednjih škola)
 9. Uz zamolbu kojom se student kandidira za pokrivanje sveukupnih troškova školarine za neki od preddiplomskih studija na Libertasu potrebno je priložiti i dokumentaciju kojom se dokazuje slabije imovinsko stanje odnosno druge kategorije slabijeg socijalnog statusa (korisnik zajamčene minimalne naknade, korisnik smještaja u dom socijalne skrbi, dijete umrle ili nestale osobe i slične situacije).

Prijava na natječaj podnosi se putem elektronske prijavnice ovdje.

Skenirani dokumenti se na Stipendijski odbor mogu proslijediti online putem*:

 1. za maturante ovdje
 2. za postojeće studente ovdje**

* Kandidati koji osvoje stipendiju, obvezni su prilikom upisa dostaviti originalnu dokumentaciju.

** Postojeći studenti moraju prethodnu akademsku godinu imati minimalni prosjek ocjena  4,2 i podmirene sve ostale akademske obveze ili imati povećanje prosjeka ocjena za dva boda u odnosu na prethodnu akademsku godinu uz ispunjenje svih ostalih akademskih obveza.

Kandidati potrebnu dokumentaciju mogu poslati i putem kurirskih službi:

Sveučilište Libertas, Centar za karijere, Trg J. F. Kennedyja 6b, 10000 Zagreb, s naznakom: „Za natječaj za dodjelu stipendije“.

Rok za podnošenje Zamolbe je do potrošnje sredstava iz stipendijskog fonda.
Za sve dodatne informacije i pomoć kontaktirajte ili osobno dođite u Centar za karijere Libertas.

 

Izvor: libertas.hr