Što jedinice lokalne uprave i samouprave mogu učiniti kako bi poboljšale međuetničku i međugeneracijsku suradnju?

Temeljem istraživanja, iskustva provedbe aktivnosti i konzultacija s organizacijama civilnog društva Europski dom Vukovar zajedno s Inicijativa mladih za ljudska prava – Hrvatska, Projekt građanskih prava Sisak i Status M, dali su prijedloge za konkretne mjere suzbijanja nacionalizma na lokalnoj razini kako bismo svi skupa, kao društvo doprinijeli stvaranju otvorenog, inkluzivnog i tolerantnog društva te poboljšanju kvalitete života svih građana.
  • U nastavku, klikom na pojedinačne poveznice navedenih županija, možete se informirati što jedinice lokalne uprave i samouprave na području četiri županija mogu učiniti kako bi poboljšale međuetničku i međugeneracijsku suradnju?
Krećemo sa našom županijom, ali saznajte što se predlaže i u ostale tri županije koje sudjeluju u projektu “4O: Otkrivanje, osvještavanje i osnaživanje organizacija za ljudska prava. #acfhrvatska
👉 Vukovarsko-srijemska županija:
👉 Sisačko-moslavačka županija:
👉 Međimurska županija:
👉 Krapinsko-zagorska županija: