Tijana Šašić – Upoznajte Novinarku Volonterku ICM-a

Info centar za mlade Vukovar krenuo je s predstavljanjem Novinara/ki – Volontera/ki – druga po redu je… Tijana Šašić.

1. Za početak, ukratko nam se predstavi.

Tijana Šašić iz Vukovara, imam 36. godina. Pišem za Internet portal www.p-portal.net koji izdaje Srpsko privredno društvo „Privrednik“ iz Zagreba.

2. Jedna rečenica ili citat koji te opisuje.

„Sretan je i velik zaista samo onaj koji ne mora ni vladati ni pokoravati se da bi mogao nešto biti.“ – Johann Wolfgang von Goethe.

3. Kako ulažeš u vlastito znanje i stjecanje novih vještina? Što radiš u slobodno vrijeme? Doprinose li te aktivnosti tvom profesionalnom razvoju?

Protekle četiri godine pohađam tečaj engleskog jezika u školi stranih jezika „Linguapax“ u Vukovaru. U slobodno vrijeme učim engleski jer smatram da će znanje engleskog u budućnosti doprinijeti mom profesionalnom razvoju.

4. Koji je trenutno najveći problem vezan uz mlade u Vukovaru i u Hrvatskoj? Doprinosiš li rješavanju tih problema svojim radom ili osobnim razvojem? Ako da, kako?

Smatram da je trenutno najveći problem vezan uz mlade u Hrvatskoj nezaposlenost, ali i dugotrajna ekonomska ovisnost o roditeljima. Mladi se danas teže osamostaljuju. U Vukovaru mladi nemaju veliku mogućnost izbora, primorani su raditi kratkoročne i sezonske poslove koji su slabo plaćeni i kroz koje ne mogu napredovati u karijeri. Bez aktivne pomoći države, teško da pojedinac sam može doprinijeti rješavanju ovih problema.

5. Koja je tvoja definicija uspjeha i neuspjeha?

Ako zapustiš rad, nestat će ti vještine.

6. Koje prepreke mladi moraju prevladati da bi napredovali u društvu? S kojim poteškoćama si se susreo u ostvarenju svojih ciljeva/ideja i kako si ih riješio?

Da bi napredovali u društvu mladi se prvo moraju izboriti za željeno radno mjesto na kojem se često susreću sa konkurencijom. Da bi ostali i opstali moraju se neprestano dokazivati. Jedna od poteškoća s kojom se svakodnevno susrećem je nemogućnost pronalaska stalnog zaposlenja u Vukovaru, koja me je nagnala da se prijavim za novinarsko volontiranje u okviru Info centra za mlade Vukovar.

7. Navedi primjer ili ideju koju si sam osmislio i proveo u djelo. Kakvi su bili rezultati i što te ponukalo na to?

U razdoblju od 1. ožujka 2016. do 15. travnja 2016. godine bila sam angažirana na novinarskom projektu pod nazivom „Uzroci siromaštva u Vukovaru“. Projekt je nastao na temelju provedenog Javnog poziva i Programa ugovaranja novinarskih radova u neprofitnim medijima, te Odluke ministra kulture o dodjeli bespovratnih sredstava neprofitnim medijima. Koncept i temu za ovaj projekt sam osmislila sama. U konkurenciji 114 pristiglih prijava na natječaj, moj rad izabran je među 35 najboljih. Svi tekstovi nastali u okviru ovog projekta objavljeni su na portalu www.p-portal.net

8. Koji su tvoji životni ciljevi? Gdje se vidiš za pet godina?

Vidim se u novinarskom poslu kojim se želim profesionalno baviti.

9. Što želiš poručiti mladima u Vukovaru i šire?

Da se bore za sebe i da ne odustaju od svojih želja.