Top 10 savjeta za učenje

Uspješno studiranje i ubrzano učenje nije privilegija rođenih genijalaca! Učenje je nešto što jedni rade bolje, a drugi rade lošije! Eksperti učenja samo rade određene stvari, primjenjuju određene metode, koje i vi možete naučiti. Svatko može naučiti kako bolje, učinkovitije i uspješnije učiti.
Potrebno je da sebi postavite cilj da želite postati ekspert u učenju, te da usvojite i vježbate metode i strategije ubrzanog učenja. Sljedeći principi opisuju način kako i vi možete postati ekspert u učenju!

1. PRINCIP: Eksperti učenja puni su snage i energije!

Uspješno učenje pretpostavlja da imate dovoljno energije za učenje, da ste budni i bistri. Energija je neophodna za dobru koncentraciju, razumijevanje i dosjećanje gradiva. Energiju primarno dobivamo iz zdravog tijela i motivacije.

Što činiti? Za tijelo je važna zdrava i redovita prehrana, redovito dovoljno spavanja (u periodu između 23:00 i  7:00 sati), te redovna fizička aktivnost. Bitno je da ste fizički aktivni. Možete raditi kondicijski trening, vježbe istezanja i vježbe za jačanje mišića. Upišite bilo koju sportsku aktivnost, upišite se u teretanu, vježbajte yogu ili barem svakodnevno idite u šetnju. Postavite sebi cilj da ćete biti vrhunski student, postizati vrhunske akademske rezultate, te odlučite da ćete naučiti i činiti sve što je potrebno za ostvarenje tog cilja.

2. PRINCIP: Eksperti učenja uče planski!

Stjecanje znanja je sistematski posao, a ne rezultat raspoloženja ili slučajnih uvjeta. Eksperti učenja sebi postavljaju ciljeve učenja i izrađuju vlastiti program i plan učenja. Oni precizno planiraju svoje učenje i tako postižu da u najkraće vrijeme, s najmanje truda, postignu najbolji rezultat.

Što činiti? Prvi korak pri izradi plana učenja je da velike količine gradiva raspodijelite na manje, savladive cjeline. Zatim je potrebno te cjeline rasporediti tijekom nekog dužeg vremenskog perioda (npr. 3 mjeseca). Učiti po planu znači u prvom redu unaprijed predvidjeti vrijeme za učenje. Uzmite svoju literaturu i na temelju sadržaja napravite osobni program (sadržaj) i plan (vremenski raspored) učenja. Napravite mjesečni, tjedni i dnevni plan učenja. Pri tome je važno je da su pojedine seanse učenja dobro međusobno povezane.

3. PRINCIP: Eksperti učenja uče korak po korak!

Ključno je da se učenje događa često i redovito, te da se svaki put dobro savlada mala cjelina. Potrebno je da ste stalno usmjereni na ostvarenje svojih ciljeva učenja, što znači da učite kontinuirano! Točno je da mi nismo uvijek jednako sposobni ni raspoloženi za učenje, ali uspjeh u učenju zavisi dobrim dijelom o tome, koliko smo uspjeli stvoriti naviku sistematskog, svakodnevnog, vremenski unaprijed točno određenog učenja.

Što činiti? Redovito, po mogućnosti svaki dan, učite manje cjeline i dobro ih naučite. Općenito, nastojite steći naviku svakodnevnog učenja. Osobna disciplina je nešto što se postepeno razvija i tu je važno da nastojite biti disciplinirani u svim aktivnostima i svim područjima svoga života.

4. PRINCIP: Eksperti učenja pažljivo pripremaju svako učenje!

Eksperti učenja prije učenja odvoje vremena za pripremu te seanse učenja. Oni osiguraju da su vanjski uvjeti povoljni za dobru koncentraciju, definiraju svoje ciljeve učenja i postave sebi pitanja o gradivu. Eksperti učenja se pitaju «Koji su rezultati ovog učenja?», «Što ću nakon ovog učenja moći novoga činiti?».

Što činiti? Kad sjednete učiti, prvo se pitajte «Koje rezultate želim imati na kraju ovog učenja?». Utvrdite svoje predznanje i napravite kratko «zagrijavanje», tj. ukratko ponovite gradivo s prošle seanse i pregledajte novo.

5. PRINCIP: Eksperti učenja uče s razumijevanjem i povezuju gradivo!

Eksperti učenja primarno nastoje dobro razumjeti glavnu poruku autora ili opće ideje ili koncepcije. Neuspješni učenici nastoje jednostavno upamtiti što više pojedinih podataka – često bez razumijevanja. Eksperti učenja povezuju novo gradivo s širim kontekstom i drugim izvorima znanja. Time je i kvaliteta njihovog znanja bolja, jer imaju uvid u odnose pohranjenih sadržaja i mogu razlikovati bitne od nebitnih informacija.

Što činiti? Uvijek nastojite nove informacije smisleno organizirati i povezati. Istražujte a) kako su nove informacije međusobno povezane b) kako je novo i staro znanje povezano i c) kako su nove informacije povezane s vlastitim iskustvom i svakodnevnim životom. To će vam omogućiti da ih razumijete u cjelokupnosti njihovih odnosa.

6. PRINCIP: Eksperti učenja uče od općeg prema pojedinačnom!

Dobra organizacija informacija bit je svakog efikasnog pohranjivanja velikog broja podataka, a ljudsko pamćenje nije izuzetak. Tako eksperti učenja ne doživljavaju gradivo kao veliku masu nepovezanih dijelova, već kao veliku smislenu cjelinu, koja je povezana i s svakodnevnim životom. Oni promatraju pojedine dijelove u svjetlu šire cjeline čije su dio. To im olakšava razumijevanje i pamćenje pojedinih podataka.

Što činiti? Nastojite uvijek dobiti globalni pregled nad gradivom i dobro naučite tu opću strukturu. Ona vam postaje kostur na koji se pojedine informacija mogu dobro povezati. Koristite sadržaje knjiga, sažetke, naslove i podnaslove i crtajte kognitivne mape.

7. PRINCIP: Eksperti učenja pamte ključne informacije!

Eksperti u učenju se poduzimaju dodatne korake da dobro upamte ključne informacije. Oni aktivno i redovito ponavljaju najvažnije dijelove gradiva.

Što činiti? Kao prvo – ponavljajte redovito! Pri tome pokušajte što više gradiva iz glave dosjetiti. Kod ponavljanja vam mogu biti od velike koristi različita pomagala, kao što je kartoteka za učenje, «flash» kartice i memotehnike.

8. PRINCIP: Eksperti učenja vizualiziraju gradivo!

Eksperti učenja tijekom učenja stvaraju žive, zanimljive slike pojedinih informacija ili opisanih događaja. Vizualizirati informaciju znači pokušati stvoriti sliku onoga što želimo zapamtiti. Na taj se način aktivira veći dio mozga i te slike postaju znaci za dosjećanje informacija.

Što činiti? Kod učenja svako malo stanite i zamislite neku sliku koja opisuje gradivo. Ako npr. učite o bitci kod Waterloo-a zamislite brodove, engleske zastave na jednima, francuske na drugima, predočite si kako se more pjeni, topovi dime itd.

9. PRINCIP: Eksperti učenja testiraju svoje znanje!

Eksperti učenja ne prepuštaju uspjeh učenja slučaju. Oni sami provjeravaju da li su upamtili najvažnije podatke te da li su dobro razumjeli gradivo.

Što činiti? Nakon učenja ispitajte sebe tako da samostalno pokušate ponoviti najvažnije dijelove gradiva svojim riječima ili pokušajte odgovoriti na pitanja vezana uz gradivo. Možete crtati i mini kognitivne mape. Možda najkvalitetnije ispitivanje je ispitivanje u paru, tj. da vas netko pita i da mu morate objasniti gradivo.

10. PRINCIP: Eksperti učenja uče samo-refleksivno!

Eksperti učenja imaju razvijenu «metakogniciju», tj. sposobnost motrenja i regulacije vlastitih procesa učenja, razmišljanja i pamćenja. Oni su svjesni kad trebaju testirati svoje znanje i razumijevanje, kada nisu razumjeli gradivo i kada trebaju promijeniti strategiju i način učenja. Uspješni učenici kontinuirano provjeravaju kvalitetu svog plana i procesa učenja, svog znanja i razumijevanja gradiva te mijenjaju način učenja po potrebi.

Što činiti? Na kraju učenja odvojite vrijeme za kritičku analizu procesa učenja. Preispitajte svoj plan i strategiju učenja i donesite zaključke kako unaprijediti učenje. Izvrsna metoda je pisanje dnevnika učenja. Nakon svakog učenja ukratko napišite osnovne zaključke o tome što se učili, što naučili, kako učili i kako unaprijediti učenje. Za razvoj metakognicije može vam pomoći da počnete proučavati učenje – pohađajte seminar o učenju, čitajte knjige o učenju i diskutirajte s drugima o učenju. Postanite ekspert u učenju!