U susret izborima

2024. je superizborna godina. U ovoj godini slijede tri značajna izbora i to:

  • Izbori za zastupnike u HR Sabor
  • Izbori za zastupnike u EU Parlament
  • Izbori za predsjednika (RH).

Na info točkama za mlade dostupne su informacije koja su prava mlade osobe kao glasač/ica i koji su uvjeti da bi imao/la pravo glasa na izborima.

Također, dostupne su i informacije o značaju EU izbora za mlade. Iako nam se čini da je naš glas “daleko” od EU, ipak glasanjem utječemo na zastupnike koji kreiraju programe za mlade, kao što su Europske snage solidarnosti, Erasmus+, pravo na obrazovanje, zaštitu ljudskih prava, zdravlje i dr.

 

Info točke Info centra za mlade Vukovar ovaj put dostupne su na pet lokacija: SSŠ Marko Babić, Ekonomska škola (bivši prostor VeVu), Gimnazija, Tehnička škola Nikole Tesle Vukovar i Studentski dom Leopold u Vukovaru.

Info centar je program PRONI Centra.