U susret Međunarodnog dana mladih

Ovogodišnja tema Međunarodnog dana mladih: Međugeneracijska solidarnost – Stvaranje svijeta za sve uzraste
Da bi se postigli ciljevi održivog razvoja, svijet mora iskoristiti puni potencijal svih generacija.
Solidarnost među generacijama ključna je za održivi razvoj. 🤝
Moramo surađivati na poticanju uspješnih i pravednih međugeneracijskih odnosa i partnerstava kako bismo osigurali da “nitko ne bude zapostavljen”.
Svake godine, 12. kolovoza rezerviran je za obilježavanje Međunarodnog dana mladih s ciljem da se mladi uključe u društvo i da slave svoja postignuća, zajedno sa svim generacijama.
  • Ove godine, Info centar za mlade Vukovar zajedno s Regionalnim info-centrom za mlade iz Osijeka pripremaju nešto posebno, stoga nas pratite…