Volontiranje na Info točkama

Volontiranje je dobrovoljni angažman pojedinca, koji se zasniva na dobroj volji, aktivizmu i solidarnosti. Volontirati se može u različitim granama koje nisu isključivo vezane uz vlastitu struku, a doprinosi samom volonteru/ki u vidu osobnog rasta, razvoja socijalnih vještina te aktivnog društvenog sudjelovanja. Zakon o volonterstvu prepoznaje i definira volontiranje kao „dobrovoljno ulaganje osobnog vremena, truda, znanja i vještina za dobrobit druge osobe ili za opću dobrobit bez potraživanja imovinske koristi“.

Jedini preduvjet volontiranja je dobra volja; volontiranje ne poznaje gornju dobnu granicu, status (ne)zaposlenosti, spol, akademski stupanj i sl. Motivacija za volontiranjem nalazi se u samim volonterima/kama, a navodi se šest glavnih motiva za volontiranjem: vrijednosti, razumijevanje ljudi kojima se pomažekarijera,društvopoštovanje i zaštita (od negativnih osjećaja krivnje ili osamljenosti).

Posjetite Info točke i saznajte više o volontiranju i kako nominirati svoju školu za volontersku nagradu. Rok je do 20.studenog 2017. godine.