Volontiranjem se bave i učenici OŠ Nikole Andrića i učenici Gimnazije Vukovar

U sklopu obilježavanja Međunarodnog dana volontera, koji se dijem svijeta slavi 5.12., imali smo zanimljive radionice sa učenicima 7b razreda OŠ Niikole Andrića  i sa gimnazijalcima iz Vukovara učenicima koji sudjeluju u aktivnostima Škola ambasador europskog parlamenta.

Pa smo tako 4.12 u prostoru Spajalice održali Informativku sa 20 sudionika, učenika Gimnazije Vukovar koji su sudjeluju u programu Gimnazija Vukovar – Škola Ambasador Europskog parlamenta. Infomativku pod nazivom ABECEDA Volontiranja smo realizirali u partnerstvu s željom da mladima približimo temu volontiranja kroz neformalni razgovor s prilikom interakcije s dugogodišnjim volonterima PRONI Centra. Kako nam je bilo pogledajte na fotografijama a mi se zahvaljujemo učenicima na sudjelovanju.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U sklopu godišnje teme Volonterizam, Dan škole 5.12.2017. OŠ Nikole Andrića obilježila je prigodnim programom kojim su željeli educirati i motivirati učenike i djelatnike za sudjelovanje u volonterskim školskim programima i volontiranju u gradu Vukovaru.

Program se sastojao od teoretskog i praktičnog dijela. Prvi, teoretski dio, realizirali su na početku dana u školi kada su predstavnik PRONI Centra Goran Jelenić, pedagoginja, psihologinja i voditeljica Školskog volonterskog kluba OŠ Nikole Andrića, pojasnile učenicima što je volontiranje te zašto je važno i potrebno volontirati. PRONI Centar je s učenicima održao kratko predavanje te im kroz krati igrokaza poribližio temu volontiranja. U prvedbi igrokaza uz Gorana su sudjelovale i naše volonterke Romana i Martina ( veliko Hvala Romani i Martni za volonterski angažman oko igrokaza)

U  drugom, praktičnom dijelu, posjetili su razne ustanove i udruge u gradu Vukovau i zajedno s njima odradili dogovoreni volonterski program. Pa su tako učenici 7b razreda šposjetili Info centar za mlade Vukovar gdje su u okviru svog posjeta imali mali kviz o volontiranju te zadatak da napišu vijest na temu volontiranja.

Kako oni vide volontiranje – kroz njihove dvije vijesti, vezane uz volonterske akcije koje provod u sklopu nastave.

Pa tako Manja, Tajana, Ana i Sara kažu:

” Volonteri grada Vukovara skupa sa 7.b razredom OŠ nikole Andrića pomogli su prii uređenju školskog vrta. Radna akcija se održala.12.2017 godine. Vrt su uredili radi lakšeg i boljeg učenja u prirodi”

dok su Damjan, Nikola, Dragan i Veljko rekli:

” Osnovna škola “Nikola Andrić” skuplja papir svakog mjeseca u Vukovaru . Papir prikupljaju tako što učenici donose nepotreban papir zadnjeg četvrtka u mjesecu. Papir prikupljaju kako bi dobili bolju opremu za rad i očuvali šume. ”

Tijekom posjeta i volontiranja kod nas učenici su postavljali pitanja i ispunili upitnik s osnovnim podatcima o udruzi. S dobivenim podatcima izradit ćemo kratak školski vodič o mogućnostima volontiranja u gradu Vukovaru koji će objaviti na kraju ove školske godine, točnije u projektnom tjednu krajem svibnja 2018.

Zahvaljujemo školi, učenicima i nastavnicima koji su nas posjetili te se i mi kao i oni nadamo  da će svima volontiranje postati uistinu navika srca!

 

 

 

 

 

 

 

 

Kako su  se zabavili  vidjeli  ste na fotografijama. Još jednom zahvaljujemo svim sudionicima obilježavanja Dana volontera,  te pozivamo i druge  da nam  se pridruže u volontiranju.