Vukovar ima reciklažno dvorište

Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta „Petrovačka dola“ projekt je Grada Vukovara i tvrtke Komunalac d.o.o. Investicija izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta vrijedna je gotovo 1.900.000 kn.

reciklazno dvorište

Građani Vukovara od početka rujna 2016. na reciklažno dvorište mogu besplatno odložiti preko 40 vrsta problematičnog otpada koji nastaje u domaćinstvima kao što su gume, toneri, električna oprema, baterije, lijekovi, žarulje i dr. te tako dati svoj osobni doprinos u podizanju ekološkog standarda i zaštiti okoliša u gradu Vukovaru.

Uz sanciju odlagališta, koja je već u tijeku, iz Komunalca su najavili izgradnju sortirnice i kompostane otpada te obradu građevinskog otpada.