Znanstevni utorak – rješenje problema

Problem glasi:

Eiffelov toranj visok je 300 metara i napravljen je od 8 000 000kg čelika. Odlučili smo napraviti maketu koja će biti mase jedan kilogram. Koliko će maketa biti visoka? Hoće li biti manja ili veća od obične čaše za piće?

Rješenje problema:

Ako je naša maketa 8 000 000 puta manja od stvarnog Eiffelovog tornja i ako je pravljena od čelika, tada volumen našeg modela mora biti 8 000 000 puta manji od stvarnog tornja. Mi već znamo da se volumeni sličnih objekata jedan prema drugome odnose kao kocke njihovih visina. Volumen kocke je: V = a*a*a = a3. To znači da je naš a = 200.

V = 200*200*200 = 8 000 000

Prema tome, naš model mora biti 200 puta manji od originala.

Visina pravog tornja je 300 metara, prema tome, visina našeg modela bit će:

H = 300/200 = 1.5m

Autor: Dejan Gemeri