Znaš li kada možeš ostati bez sredstava na x-ici?

Svaki redovni student računa na pogodnosti koje mu omogućavaju studentska prava, a pravo na subvencioniranu prehranu jedno je od najdražih i najčešće korištenih među njima.

Upisom na redovni studij svaki student dobiva smart karticu – iksicu (x-icu) – koja mu vrijedi do kraja studija. Međutim, studentska se prava svake godine moraju obnavljati. Isto vrijedi i za iksice.

Pravo na subvencioniranu prehranu regulirano je Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata kojemu možete pristupiti ovdje.

Svaki bi se student trebao upoznati s onime što u njemu piše, no najvažnije je napomenuti koje su to konkretno situacije zbog kojih bi vas mogla iznenaditi “blokirana” iksica.

Korisnicima MZO može uskratiti potporu u nekoliko slučajeva:

– kada student upisuje sljedeću akademsku godinu ili upisuje novi studijski program na istoj razini studija, a stekao je manje od 18 ECTS bodova u prethodnoj akademskoj godini;

– kada student stekne manje od 36 ECTS bodova u dvije uzastopne akademske godine;

– i u slučaju kada student po drugi put mijenja studijski program te zbog toga treći put upisuje studijski program iste razine studija.

Student koji je izgubio pravo na potporu temeljem stavka 3. ovog članka može ponovno postati korisnik potpore kada je u prethodnoj akademskoj godini stekao 18 ili više ECTS bodova i kada je u dvije uzastopne akademske godine stekao 36 ili više ECTS bodova.

Stanje na svojoj kartici možeš provjeriti ovdje.