Znaš li koliko puta u danu smiješ usmeno odgovarati u školi?

Sigurno još uvijek traje uhodavanje, ali uskoro možeš očekivati prva ispitivanja i testove. A može se dogoditi da ti neki profesor ‘uvali’ i nenajavljeni test, na opće (ne)oduševljenje cijelog razreda.

Koliko znaš o svojim pravima oko ocjenjivanja, pisanja testova, zaključivanja ocjena i svih drugih stvari koje će ti se dogoditi ove školske godine? Vrijeme je da se informiraš!

infoCentarLogo2 U jednom danu učenik može pisati samo jednu pisanu povjeru, a u jednome tjednu najviše četiri pisane provjere.

infoCentarLogo2 Razlikujemo pisane provjere u trajanju duljem od 15 minuta i kratke pisane provjere u trajanju do 15 minuta. Obrazovna postignuća iz kratkih pisanih provjera se, u pravilu, upisuju u rubriku za bilješke u imeniku.

infoCentarLogo2 Usmeni ispiti se provode kontinuirano tijekom godine, uglavnom poslije obrađenih i uvježbanih nastavnih sadržaja.

infoCentarLogo2 Usmeno provjeravanje i ocjenjivanje učenika može se provoditi na svakom nastavnome satu bez obveze najave i, u pravilu, ne smije trajati dulje od 10 minuta po učeniku.

infoCentarLogo2 U danu kada piše pisanu provjeru, učenik može biti usmeno provjeravan samo iz jednoga nastavnoga predmeta, odnosno iz dva nastavna predmeta ako taj dan nema pisanih provjera. Datum svake usmene provjere mora biti unesen u rubriku bilježaka.

infoCentarLogo2 Kada se govori o zaključivanju ocjena, važno je znati da zaključna ocjena iz nastavnoga predmeta na kraju nastavne godine ne mora proizlaziti iz aritmetičke sredine upisanih ocjena, osobito ako je učenik pokazao napredak u drugom polugodištu.

Svako se inicijalno provjeravanje mora najaviti i provesti do kraja drugog tjedna od početka nastavne godine, a pisane inicijalne provjere ne ubrajaju se u broj planiranih pisanih provjera. Rezultat inicijalne provjere upisuje se u bilješke o praćenju učenika, ne ocjenjuje se te služi pravovremenome pružanju kvalitetne individualne informacije učeniku i roditelju.

Sada kada znaš pravila ne dopusti da ih profesori krše. Za sve koji žele još detaljnije proučiti Pravila ili trebaju link za profesora koji ih uporno krši – obavezno provjerite Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi.
Izvor: teen385.com