11.Tjedan cjeloživotnog učenja

Tjedan cjeloživotnog učenja nacionalna obrazovna kampanja, čiji je cilj podizanje svijesti o važnosti učenja i obrazovanja. Radi se o UNESCO-ovoj inicijativi koja je pokrenuta 1999. godine, a svake godine obilježava se u brojnim zemljama na svim kontinentima kako bi se senzibilizirala javnost za cjeloživotno učenje, promicala kultura učenja te potaknula osobna motivacija.

Ove godine Tjedan cjeloživotnog učenja održava se od 02. do 08. listopada 2017.

Tjedan cjeloživotnog učenja je osmišljen kao kampanja u kojoj se građanima na neposredan, često i neformalan način, prenosi poruka o važnosti obrazovanja i učenja. Stoga se svake godine u sklopu ove kampanje organizira veliki broj vrlo različitih aktivnosti – od predavanja, radionica, okruglih stolova do koncerata, izložaba, pa i  biciklijada. Brojne institucije organiziraju dane otvorenih vrata i druge slične aktivnosti, usmjerene na upoznavanje javnosti sa svojim radom.

Info centar za mlade Vukovar 06.listopada 2017. će imati Dan otvorenih vrata. Posjetite nas i upoznajte se sa našim radom.

Tjedan cjeloživotnog učenja – Vukovar

 

Više informacija o Tjednu posjetite stranicu.