cijepise.zdravlje.hr – predstavljena platforma za prijavljivanje za cijepljenje

Danas je predstavljena nacionalna platforma i sustav za prijavljivanje za cijepljenje cijepise.zdravlje.hr.

Sada je prebilježba za cijepljenje protiv COVID-19 moguća u ordinacijama obiteljske medicine, putem pozivnog cventra 0800 0011 te putem platforme upisivanjem OIB-a ili MBO-a i datuma rođenja.

Predbilježba se upiše u središnji sustav, tu će biti svi koji su iskazali interes za cijepljenje, nakon toga ide naručivanje koje radi preko e-naručivanja. Tu će se povlačiti određeni broj građana u onim količinima u kojima će pristizati cjepivo.

Svi koji se cijepe bit će registrirani u sustavu i to će nam omogućiti da u svakom trenutku znamo kako stojim s cijepljenjem.