8.Dan informiranja mladih Vukovar VuMi

PRONI Centar za socijalno podučavanje u okviru projekta “Info centar za mlade Vukovar”, sa svojim dugogodišnjim partnerima uspješno je 30.5.2017. realizirao 8. Dan informiranja mladih Vukovar po nazivom VuMi koji je održan u  prostoru Gradske knjižnice Vukovar – odjelu za mlade “Spajalica”.

Glavni cilj „VuMi“-a je podići razinu informiranosti mladih o mogućnostima i izborima koji im se nude te ukazati javnosti na potrebu i dobrobit međusobne suradnje u zajednici. Ideja organiziranja „VuMi“-a potekla je od strane Savjetodavnog odbora Info-centra za mlade, koji su ujedno partneri u provedbi VuMi-ja, sastavljenog od predstavnika: Grada Vukovara, Europski dom Vukovar, Ministarstva unutarnjih poslova – Policijska uprava Vukovarsko-srijemska i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, područni ured Vukovar.

Osim štandova udruga i ustanova koji su se nalazili u centru grada Vukovara u vremenu od 10:30 do 14:00 na kojima su se svi posjetitelji mogli informirati o teama koje ih zanimaju, održane su i četiri informativke:
1. “Sve boje emocija” – informativka koju je odžala knjižničarka GKVU Eleonora Đekić sa ciljem da se mlade osvijesti o tome da je edukacija o emocijama presudna u razvoju emocionalne inteligencije, socijalnihz vještina , samopouzdanja te uspješnih i kvalitetnih odnosa s drugima.
2. “To se ne može meni dogoditi” – koju je je održala Marina Bukal, policijska službenica za prevenciju PU Vukovarsko-srijemske županije sa ciljem ukazivanja na postojanje trgovine ljudima koja se krije iza lažnih oglasa za posao u inozemstvu i Hrvatskoj.
3.”Volontiraj u Europi” – koju su održali volonteri iz Mirovne grupe mladih Dunav sa ciljem informiranja mladih o mogućnostima volontiranja u Europi.
4. “Predstavi se na drugačiji način” – održala je Martina Uglik iz Mirovne grupe mladih Dunav sa ciljem upoznavanja sudionika sa novim načinima i vještinama samoprezentacije.

Dodatno, mlade smo informirali o postojanju Programa za mlade grada Vukovara, njegovom značaju za mlade i one koje se bave radom s mladima, prioritetima i mjerama. Ova prezentacija je održana u okviru projekta “Operativka” koji je financiran sredstvima Europske unije kroz program ERASMUS+.

Ove godine udruge i institucije su imale mogućnost putem online predstavljanja da nas upoznaju sa svojim radom u cilju podizanja razine informiranosti mladih o mogućnostima i izborima koji im se nude.

VuMi u brojkama:
– 8 izlagača
– 4 Informativke (radionice)
– 1 prezentacija
– 150 posjetitelja Sajma
– 15 volontera
– 90 volonterskih sati
– 6 organizatora
– 5 medijskih kuća
– 10 online predstavljanja udruga i institucija

 

VuMi je podržalo: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Vukovarsko-srijemska županija te Grad Vukovar.