Anketa o “Garanciji za mlade”

PRONI Centar za socijalno podučavanje / Regionalni info – centar za mlade Osijek provodi istraživanje o informiranosti mladih o „Garanciji za mlade“ na području Osječko – baranjske, Vukovarsko – srijemske, Brodsko – posavske, Požeško – slavonske i Virovitičko – podravske županije.
Molimo te da odvojiš malo vremena za ispunjavanje ove anonimne ankete, kako bi Regionalni info – centar za mlade Osijek dobio povratnu informaciju u kojoj su mjeri mladi informirani o „Garanciji za mlade“ i mjerama aktivne politike zapošljavanja (www.gzm.hr).

ANKETA O INFORMIRANOSTI MLADIH O “GARANCIJI ZA MLADE”

Ovo istraživanje je aktivnost programa Regionalni info – centar za mlade Osijek, financiranog sredstvima Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.