Author: admin

Moja Prava i Obveze

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Nacionalnog programa za mlade

Središnji državni ured za demografiju i mlade poziva vas da sudjelujete u 𝐒𝐚𝐯𝐣𝐞𝐭𝐨𝐯𝐚𝐧𝐣𝐮 𝐬𝐚 𝐳𝐚𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐞𝐬𝐢𝐫𝐚𝐧𝐨𝐦 𝐣𝐚𝐯𝐧𝐨𝐬̌𝐜́𝐮 𝐨 N𝐚𝐜𝐫𝐭𝐮 𝐩𝐫𝐢𝐣𝐞𝐝𝐥𝐨𝐠𝐚 𝐍𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐧𝐨𝐠 𝐩𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚 𝐳𝐚 𝐦𝐥𝐚𝐝𝐞, 𝐳𝐚 𝐫𝐚𝐳𝐝𝐨𝐛𝐥𝐣𝐞 𝐨𝐝 𝟐𝟎𝟐𝟑. 𝐝𝐨 𝟐𝟎𝟐𝟓. 𝐠𝐨𝐝𝐢𝐧𝐞. Savjetovanje je otvoreno do 𝟏𝟔. 𝐭𝐫𝐚𝐯𝐧𝐣𝐚, a dostupno je na...

Aktivnosti Info centra za mlade Vukovar, Obrazovni utorak

Rubrika utorkom posvećena je temi: “Dani hrvatskoga jezika obilježeni izborom novih riječi”

Rubrika utorkom posvećena je temi: "Dani hrvatskoga jezika obilježeni izborom novih riječi" Mjesec hrvatskoga jezika započinje 24. veljače, na Dan materinskoga jezika te završava 17. ožujka, kada je 1967. godine objavljena Deklaracija o položaju i nazivu hrvatskoga književnog jezika. Od...

STIPENDIJE

Natječaj za dodjelu stipendija i potpora Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku za ak. godinu 2022./2023.

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku dodjeljuje stipendije i potpore redovitim studentima sveučilišnih prijediplomskih, diplomskih, integriranih prijediplomskih i diplomskih studija te stručnih prijediplomskih i diplomskih studija na znanstveno-nastavnim i umjetničko-nastavnim sastavnicama Sveučilišta, sukladno uvjetima i kriterijima utvrđenim Pravilnikom o uvjetima...