Aktivnosti Info centra za mlade Vukovar

Aktivnosti Info centra za mlade Vukovar

Savjetodavnim odborima naših info-centara za mlade predstavljene nove Smjernice za unaprjeđenje informiranja mladih

Kako je ovogodišnji projekt Informacija za sve na samom kraju provedbe, članovi Savjetodavnih odbora Regionalnog info-centra za mlade Osijek i lokalnog Info-centra za mlade Vukovar, upoznati su sa sumiranim rezultatima istog.  U ugodnoj i prijateljskoj atmosferi evaluirana je međusobna suradnja, kako...

Aktivnosti Info centra za mlade Vukovar

Smjernice za unaprjeđenje informiranja mladih na području Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije

PRONI Centar za socijalno podučavanje je 2023. godine pokrenuo projekt „Informacija za sve“, financiran sredstvima EU kroz program Erasmus+. Projekt je u završnoj fazi nakon brojnih provedenih aktivnosti u manjim ruralnim sredinama, kao i u Osijeku i Vukovaru. Prisjetimo se...