Putujuće informiraonice

Putujuća informiraonica ima za cilj približiti mladima informacije prateći poglavlja Nacionalnog programa za mlade, a informacije donosi na mjesta koja su lokalna okupljališta mladih – škole, udruge, kafići, centar grada, javna događanja.U prosjeku imamo 4 putujuće informiraonice godišnje. Neke od tema koje smo dosada obradili: Garancija za mlade, prevencija nasilja, volonterstvo, prevencija ovisnosti, studiranje i stipendije, zapošljavanje. Putem svake putujuće informiraonice mlade također informiramo o svrsi postojanja i djelovanja ICM-a, o projektu i aktivnostima, te ih dodatno informiramo o partnerima na projektu, njihovim aktivnostima te važnosti međusektorske suradnje s ciljem podizanja kvalitete života mladih u Vukovaru.

Putujuće informiraonice

Garancija za mlade

Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Vukovar, 26.10.2017. od 10.00 do 14.00 sati, organizirao Sajam poslova u Dvorcu Eltz u Vukovaru.  Sajam poslova je namijenjen nezaposlenim osobama, tražiteljima zaposlenja, poslodavcima, studentima, maturantima, učenicima završnih razreda osnovnih škola te svima onima...