Moja Prava i Obveze

Moja Prava i Obveze

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Nacionalnog programa za mlade

Središnji državni ured za demografiju i mlade poziva vas da sudjelujete u 𝐒𝐚𝐯𝐣𝐞𝐭𝐨𝐯𝐚𝐧𝐣𝐮 𝐬𝐚 𝐳𝐚𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐞𝐬𝐢𝐫𝐚𝐧𝐨𝐦 𝐣𝐚𝐯𝐧𝐨𝐬̌𝐜́𝐮 𝐨 N𝐚𝐜𝐫𝐭𝐮 𝐩𝐫𝐢𝐣𝐞𝐝𝐥𝐨𝐠𝐚 𝐍𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐧𝐨𝐠 𝐩𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚 𝐳𝐚 𝐦𝐥𝐚𝐝𝐞, 𝐳𝐚 𝐫𝐚𝐳𝐝𝐨𝐛𝐥𝐣𝐞 𝐨𝐝 𝟐𝟎𝟐𝟑. 𝐝𝐨 𝟐𝟎𝟐𝟓. 𝐠𝐨𝐝𝐢𝐧𝐞. Savjetovanje je otvoreno do 𝟏𝟔. 𝐭𝐫𝐚𝐯𝐧𝐣𝐚, a dostupno je na...

Moja Prava i Obveze

Javni poziv za podnošenje prijava za stambeno zbrinjavanje u 2023. godini sukladno Zakonu o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima

Vukovarsko-srijemska županija objavila je Javni poziv za podnošenje prijava za stambeno zbrinjavanje u 2023. godini sukladno Zakonu o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima. U okviru poziva dostupna su dva važna dokumenta: Javni poziv za podnošenje prijava za stambeno zbrinjavanje -...

Moja Prava i Obveze

Javni poziv za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Vukovarsko-srijemske županije

Upravni odjel za sport, mlade i demografiju objavljuje novi Javni poziv za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Vukovarsko-srijemske županije. Ovim pozivom pokreće se postupak izbora članova/članica i zamjenika/zamjenica članova Savjeta mladih Vukovarsko-srijemske županije (dalje u tekstu:...

Moja Prava i Obveze

Javni poziv za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Vukovarsko-srijemske županije

JAVNI POZIV za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Vukovarsko-srijemske županije Ovim pozivom pokreće se postupak izbora članova/članica i zamjenika/zamjenica članova Savjeta mladih Vukovarsko-srijemske županije (dalje u tekstu: Savjet mladih). Savjet mladih savjetodavno je tijelo Vukovarsko-srijemske županije...