Moja Prava i Obveze

Moja Prava i Obveze

Obavijest redovnim studentima – o sufinanciranju cijene mjesečne karte u javnom međumjesnom autobusnom prijevozu za akademsku godinu 2022./2023.

Grad Vukovar će sufinancirati cijenu mjesečne karte u javnom međumjesnom autobusnom prijevozu za redovne studente s prebivalištem na području grada Vukovara, koji su upisani u akademsku godinu 2022./2023. na visokim učilištima na području Vukovarsko-srijemske i Osječko-baranjske županije. Za ostvarivanje prava...

Moja Prava i Obveze

Istraživanje o kvaliteti studentskog života

Ministarstvo znanosti i obrazovanja pozvalo je studente da sudjeluju u istraživanju EUROSTUDENT VIII. o kvaliteti studentskog života. EUROSTUDENT je međunarodno istraživanje o kvaliteti studentskog života s ciljem prikupljanja podataka o socijalnoj dimenziji visokog obrazovanja, a u koje se Republika Hrvatska uključila još 2010. godine. Osim prikupljanja podataka o demografskom profilu...

Moja Prava i Obveze

JAVNI POZIV za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Vukovarsko-srijemske županije

Ovim pozivom pokreće se postupak izbora članova/članica i zamjenika/zamjenica članova Savjeta mladih Vukovarsko-srijemske županije (dalje u tekstu: Savjet mladih). Savjet mladih savjetodavno je tijelo Vukovarsko-srijemske županije (dalje u tekstu: Županija) s ciljem osiguravanja boljeg položaja i sudjelovanja mladih u donošenju...