Obrazovanje

Obrazovanje

Prilika nezaposlenima za naučiti strani jezik

Pučko otvoreno učilište Vinkovci nudi edukativnu priliku za nezaposlene: Dočekaj proljeće sa znanjem 𝐞𝐧𝐠𝐥𝐞𝐬𝐤𝐨𝐠, 𝐧𝐣𝐞𝐦𝐚č𝐤𝐨𝐠 𝐢𝐥𝐢 𝐭𝐚𝐥𝐢𝐣𝐚𝐧𝐬𝐤𝐨𝐠 𝐣𝐞𝐳𝐢𝐤𝐚 na A2 razini i pripremi se za sezonu! Potrebno je prijaviti se na dva mjesta: a) 𝐬𝐯𝐨𝐦 𝐬𝐚𝐯𝐣𝐞𝐭𝐧𝐢𝐤𝐮 u lokalnom Zavodu za...

Obrazovanje

Što jedinice lokalne uprave i samouprave mogu učiniti kako bi poboljšale međuetničku i međugeneracijsku suradnju?

Temeljem istraživanja, iskustva provedbe aktivnosti i konzultacija s organizacijama civilnog društva Europski dom Vukovar zajedno s Inicijativa mladih za ljudska prava - Hrvatska, Projekt građanskih prava Sisak i Status M, dali su prijedloge za konkretne mjere suzbijanja nacionalizma na lokalnoj...