Putovanja

PUTOVANJA
“Svijet je knjiga i oni koji ne putuju čitaju samo jednu stranicu.” (Sv. Augustin)

Putovanje je promjena mjesta boravka iz razonode, upoznavanja novih krajeva, poslovnih razloga, ali i kao bijeg od prirodnih i društvenih katastrofa ili emigracija.

O putovanjima se oduvijek govorilo i pisalo, jer su sastavni dio našeg života. Među autorima citata prepoznat ćete pojedince iz najrazličitijih epoha i raznolikih profesija, što potvrđuje tezu o potrebi čovjeka da otkriva svijet i sebe u njemu.

Prije nego se uputite na bilo koje putovanje, saznajte pojedinosti o zemlji u koju idete. Možda je potrebna viza, možda morate na cijepljenje kako bi se zaštitili od neke moguće bolesti. Saznajte je li voda pitka, možda postoji neki kodeks oblačenja kako ne biste vrijeđali kulturu zemlje. Saznajte unaprijed mogućnosti smještaja i cijene istih te odnos vašeg i novca zemlje u koju idete.

Vrste putovanja: poslovno, turistički, odmor, Europska volonterska služba…

EUROPSKA KARTICA ZDRAVSTVENOGA OSIGURANJA
Ulaskom Republike Hrvatske [RH] u Europsku uniju [EU] hrvatski državljani će tijekom privremenog boravka u drugoj članici EU [uključujući Island, Lihtenštajn, Norvešku i Švicarsku] putem europske kartice zdravstvenog osiguranja [EKZO] imati pravo na neodgodivu zdravstvenu zaštitu.

Izdavanje i važenje EKZO-A
Pravo na EKZO ima svaka osoba s urednim statusom u obveznome zdravstvenom osiguranju pri HZZO-u. Karticu će osiguranoj osobi, na temelju njezina zahtjeva, besplatno izdati područni ured HZZO-a na čijem području ima prebivalište (osobno ili putem pošte u roku od 8 dana).
EKZO se izdaje za razdoblje od godinu dana. U iznimnim slučajevima osiguranicima Zavoda izaslanim na privremeni rad u drugu državu članicu EU, EKZO se može izdati za cjelokupno razdoblje izaslanja. U tom slučaju članovima uže obitelji osiguranika (bračni drug i djeca) koji s njim borave u drugoj državi članici EU izdaje se na isti rok kao i izaslanom osiguraniku.

Države u kojima vrijedi EKZO
Austrija, Belgija, Bugarska, Cipar, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Grčka, Hrvatska, Irska, Italija, Island, Litva, Lihtenštajn, Latvija, Luksemburg, Mađarska, Malta, Nizozemska, Norveška, Njemačka, Poljska, Portugal, Rumunjska, Slovačka, Slovenija, Španjolska, Švicarska, Švedska, Ujedinjeno Kraljevstvo.

Sretan put!

Putovanja

Razmjena mladih u Osijeku

Nova prilika za sudjelovanje na razmjeni mladih u Osijeku. Udruga Interaktiva  poziva sudionike iz Hrvatske na sudjelovanje u međunarodnoj razmjeni koja će se održati od 3. do 12. rujna u Osijeku. Interaktiva je nevladina i neprofitna organizacija osnovana s ciljem organiziranja aktivnosti...