Digitalni priručnik Udruge za podršku žrtvama i svjedocima za potrebe osvještavanja mladih o štetnosti nasilja

Udruga za podršku žrtvama i svjedocima provodi projekt “Bez nasilja do bolje budućnosti”, financiran sredstvima Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade. U okviru projekta izradili su jedan digitalni priručnik za potrebe osvještavanja mladih o štetnosti nasilja. Isti je u elektronskom obliku te ga objavljujemo kako bi bio lako dostupan mladim osobama. 

Digitalni priručnik Bez nasilja do bolje budućnosti

Prema riječima Udruge za podršku žrtvama i svjedocima Vukovar projektom „Bez nasilja do bolje budućnosti!“ žele nastaviti kontinuirano osvještavati mlade o štetnosti nasilja koji dovodi do posljedica koje su nesagledive i dugoročne po zdravlje pojedinca, ali i društva u cjelini.

Kroz individualni i grupni rad s mladima žrtvama nasilja kao i mladima kao ciljanom skupinom kroz pružanje emocionalne podrške, pravnoga i psihosocijalnoga aspekta pomoći, edukacija, radionica kojima će mlade učiti o načinima prepoznavanja nasilja, preveniranja nasilja, kao i poticanja na prijavljivanje nasilja ukoliko se nađu u ulozi žrtve ili svjedoka nasilničkoga ponašanja te kroz kampanju koja će se odvijati putem društvenih mreža, kao i izrađenog digitalnog priručnika o prevenciji nasilja među mladima žele doprinijeti promjeni u svijesti mladih kako nasilje nije dopušteno te da se isto ne smije tolerirati, a isto tako i neprijavljivati kako bismo svi zajedno stvorili bolji svijet za mlade generacije koje dolaze.

Izvor: Udruga za podršku žrtvama i svjedocima