Diplomski sveučilišni studij ILUSTRACIJA

Na Umjetničkoj akademiji u Osijeku pokrenut je Diplomski sveučilišni studij Ilustracija, jedinstven u Hrvatskoj, a rijedak i u vrlo širokom okruženju.

Razvijen je i oblikovan na temelju iskustava niza srodnih izbornih kolegija s nekolicine naših i inozemnih akademija. Karakterizirat će ga i jaka sekcija stripa. Nakon uspješno položenog razredbenog ispita moći će ga upisati studenti koji su završili sveučilišni preddiplomski studij Likovne kulture Umjetničke akademije u Osijeku, te sve ostale osobe sa završenim istovjetnim ili srodnim sveučilišnim preddiplomskim studijem drugih visokoškolskih ustanova u Hrvatskoj  (Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu, Umjetnička akademija Sveučilišta u Splitu, Akademija primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci, Arhitektonski fakultet, Učiteljski fakultet i sl.) ili inozemstvu. Upisivat će se redoviti i izvanredni studenti. Unatoč značajnom broju umjetnika koji su individualno dosegnuli razinu vrhunskih ilustratora, nedostaje sustavno i kompletno visokoprofesionalno obrazovanje koje će osigurati kadar spreman odgovoriti na složene zadatke suvremenih medija i potrebe sve zahtjevnijeg tržišta, te se očekuje veliko zanimanje za upis budućih magistara ilustracije.

Studij traje dvije godine (četiri semestara), pri čemu student mora prikupiti minimalno 120 ECTS bodova.

Završetkom studija stječe se titula magistar ilustracije (mag.art.)

Više o studiju ovdje.