Edukacija za mlade “Fotografija kao suvremeni medij”

Gradski muzej Vukovar poziva sve mlade s prijavljenim prebivalištem/boravištem na području grada Vukovara da se prijave za pohađanje besplatne radionice “Fotografija kao suvremeni medij”.

Uvijeti za prijavu:
1. Osobe s najmanje navršenih 15 do 25 godina
2. Prethodno završena osnovna škola
3. Osnovna tehnička osposobljenost za korištenje fotoaparata

Svi zaiteresirani prijaviti se mogu putem e-maila simunovic.zoran@gmail.com, a prijavi je potrebno priložiti životopis i vlastite radove.

 Rok za prijavu je 25. ožujak 2021. godine. Po završetku prijava izvršit će se selekcija kandidata, a održavanje edukacije je planirano u travnju 2021. godine.