Europska profesionalna kartica – EPC

Europska profesionalna kartica (EPC) – poznata i kao europska strukovna iskaznica – elektronički je postupak kojim možete zatražiti priznavanje svojih stručnih kvalifikacija u drugoj državi članici EU-a. Tim se postupkom lakše i brže upravlja te je transparentniji od tradicionalnih postupaka priznavanja kvalifikacija: svoj zahtjev možete pratiti na internetu te ponovno upotrijebiti već učitane dokumente za podnošenje novih zahtjeva u drugim državama.

U ovom se trenutku postupkom priznavanja putem EPC-a možete služiti samo ako ste:

  • medicinska sestra za opću zdravstvenu njegu
  • farmaceut
  • fizioterapeut
  • gorski vodič
  • agent posredovanja u prometu nekretnina.

Ostali će se stručnjaci morati služiti standardnim postupcima za priznavanje svojih stručnih kvalifikacija. U budućnosti se postupak izdavanja EPC-a može proširiti na druge profesije.

Postupkom priznavanja putem EPC-a možete se koristiti:

  • ako želite privremeno ili povremeno obavljati svoju profesiju u drugoj državi članici EU-a (privremena mobilnost)
  • ako se želite nastaniti u drugoj državi članici EU-a i u njoj trajno obavljati svoju stručnu djelatnost (poslovni nastan)

Potvrdu o EPC-u u .pdf formatu moći ćete ispisati kad vam se odobri zahtjev. Na potvrdi će se nalaziti i referentni broj s pomoću kojega vaš budući poslodavac može provjeriti valjanost izdanog EPC-a na internetu.

EPC nije fizička kartica. To je elektronički dokaz da ste prošli administrativne provjere i da su vaše stručne kvalifikacije priznate u državi članici u kojoj želite raditi (država domaćin), ili da ispunjavate uvjete za privremeno pružanje usluga u toj državi.

Više o načinu podnošenja zahtjeva ovdje.